Kaçak geçiş cezaları dört kata düşürüldü

15.05.2020

   Karayolları Genel Müdürlüğü'nce işletilen otoyollarda 'kaçak geçiş' halinde uygulanan en uzun mesafenin 10 katı tutarındaki ücret cezası dört kata düşürüldü, uzun mesafenin tanımı değiştirildi.

 Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 'Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin'de değişiklik yapıldı.

Buna göre daha önce para ödemeden yapılan geçişlerde güzergahın en uzun mesafesininin 10 katı oranındaki ceza dört kata düşürüldü. Ayrıca en uzun mesafe tanımı da 'geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafe' olarak daraltıldı.

YORUMLAR