İMAM NİKAHINA KARŞI ÇIKTILAR

10.10.2017

 CHP İl Kadın Kollarının gündeminde Müftülere verilen nikah kıyma yetkisi vardı. Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Karaüç, bu yetkiyle Cumhuriyet ilkelerinin ihlal edildiğini söyledi.

 CHP İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Karaüç, Müftülere nikah kıyma izni verilen yasa tasarısının tartışmalar arasında alt komisyondan geçtiğini söyledi, devletin asli görevlerinden birinin eşitlik kanununa uymak olduğunu belirtti.

Karaüç, “ Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk Devleti olma özelliği değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek mutlak bir hükümdür. Anayasamızın 174. maddesine göre devletin asli görevi devrim yasalarını uygulamak ve toplumun çağdaş uygarlık düzeyine çıkartılmasıdır. Ayrıca Anayasanın 10. maddesi de kanun önünde eşitlik düzenlemesi içerir. Bu düzenlemeye göre herkes din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi görüş gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” Dedi.

Müftülere tanınan nikah yetkisi ile hukuk devleti olma ilkesi, kanun önünde eşitlik ilkesi, devrim yasalarının değiştirilmemesi ve laikliği koruma ilkesinin ihlal edildiğini söyleyen Karaüç Cumhuriyet kadınları olarak hukuku savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Karaüç, “Söz konusu tasarının kabulüyle Anayasa suçu işlenmektedir. Cumhuriyet bir hukuk devrimine dayanmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşunun harcında hukuk vardır ve kadınların özgürlüğü, eşitliği, birey olmaları Cumhuriyetle teminat altına alınmıştır.” dedi.

CHP’li kadınlar olarak meclis komisyonundan geçen tasarının kabul edilemez olduğunu her yerde haykıracaklarını söyleyen Karaüç,  “Bu tasarının meclisten geçmesi demek laik, hukuk devletini ortadan kalkması demektir. Ülkemiz çok karışık günlerden geçmektedir. Bu zor ve sıkıntılı günlerde gündemin bu konuyla meşgul edilmesini anlamak mümkün değildir. Ülkemizin ekonomisi altüst olmuş durumdadır. Hem ekonomik sıkıntıların üzerini örtmek, hem de ülkemizin dış politikasının yarattığı olumsuzluklar gözlerden kaçırılmak istenmektedir. Anayasaya aykırı, suni gündemler yaratmakta ustalaşan iktidar ve Cumhurbaşkanı, bu tasarıyı da yaşanan krizleri kapatmak için kullanmaktadır." şeklinde konuştu.

YORUMLAR